BAYRAKTAR SOLAR ENERJİ

Bayraktar Solar Enerji olarak sorumluluğumuzdaki projelerin tasarım ve uygulamalarının yapılması, iyi planlanmış bir projenin hem zamanı hem de en uygun ekonomik şartları sağlamak adına doğru projelendirme ve doğru mühendislik yaklaşımı ile hareket etmekteyiz.

  •   Saha-çatı yerleşimi ve sistem tasarımının yapılması
  •   Proje çizimlerinin oluşturulması
  •   Mühendislik hesapları
  •   İş programının yapılması
  •   Doğru ürün seçimi
  •   Malzeme özelliklerinin belirlenmesi
  •   Üretim değerlerinin simüle edilmesi
  •   Gölgelenme analizlerinin yapılması