BAYRAKTAR SOLAR ENERJİ

Güneş enerjisi, güneşten gelen ışınların, özel teknolojiler kullanılarak, elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Güneş enerjisi dünyadaki en bol ve en temiz enerjidir. Çevreyi kirletmez, gürültüsüzdür. Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerjidir.

Güneş enerjisinden yararlanmanın birçok yolu vardır. Bu enerjinin en yaygın kullanım aracı Fotovoltaik güneş panelleridir. Güneş enerji panelleri ile güneş enerji santralleri kurulur. Güneş panelleri, güneş enerjisini fotovoltaik etki olarak adlandırılan bir işlemle kullanılabilir elektriğe dönüştürür. Üretilen elektrik ilişkili tüketim tesisinde tüketilir. 

Standart bir güneş enerjisi santrallerinde; ortalama olarak her bir panel dizisinde 20 adet seri bağlı fotovoltaik panel ile üretilen 700 – 800 VDC (açık devre) gerilim değeri, inverterlere aktarılarak inverter çıkışında 380 – 460 VAC  olarak trafo köşküne aktarılır. Trafo köşkünde bu gerilim değeri, alçak gerilim koruma / ölçü elemanları üzerinden hermetik tipli transformatör (trafo) ile ilişkilendirilir. Trafo çıkışında 36 kV’ luk (36.000 V) orta gerilim (OG) değeri ise ayırıcı / ölçü / kesici OG hücrelerinden sonra enterkonnekte sisteme enerji akışı sağlanmaktadır.

 İmalat basamakları sıralanacak olursa;

 •  Taşıyıcı konstrüksiyonun çatı üzerine imal edilmesi ve mevcut konstrüksiyon ile ilişkilendirilmesi
 •  Fotovoltaik panellerin konstrüksiyona montajı
 •  Çatıdan zemine doğru DC kablolama ve toplama panosu imalatı
 •  Zeminde uygun bir lokasyona inverterlerin monte edilmesi
 •  Opsiyonel olarak atmosferik şartlardan izole bir ortamda akü gruplarının imal edilmesi
 •  Enterkonnekte (on grid / şebeke bağlantılı) tipli sistemler için çift yönlü sayaç ve trafo montajı
 •  Kapalı devre sistemler (off grid) için dağıtım panosu imalatı şeklindedir.

 

Konut tipi güneş enerjisi santrallerinde; panel alanı düşük olduğu için akümülatörler üzerinde enerji depolanması önerilmektedir. Montaj alanının kısıtlı olması (monte edilebilir panel miktarı) ve yatırım maliyetleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan enerjinin doğrudan paneller üzerinden karşılanması verimsizdir. Bu nedenle akümülatörler üzerinde enerji depolanmalı ve ışımanın düşük olduğu veya hiç olmadığı (akşam / gece) periyotlarda enerji sağlanabilmelidir.

Fabrika çatısına kurulabilecek bir santral ise, işletmenin gündüz vardiyasında ihtiyaç duyacağı tüm enerjiyi sağlayabilecektir. Örnek verilecek olur ise; standart bir CNC makinesi ortalama 15 KW güce ihtiyaç duymaktadır. Çatıya konumlandırılan 1000 KW gücündeki santral, yaklaşık 60 adet CNC makinesini çalıştırabilecek güçtedir. Hem konut tipi hem de endüstriyel çatı tipi güneş enerjisi santrallerinde, standart yer tipi santrallerde olduğu gibi ihtiyaç fazlası enerjiden finansal gelir elde edilmesi mümkündür. 

Özetle:

Güneş panelinden alınan DC gerilim (doğru akım) inverterle (eviricilerle) birlikte AC gerilim (alternatif akım) yani şebekeye gerilimine çevrilir. Önce iç tüketime aktarılan elektriğin fazlası ise şebekeye aktarılır.

Çevre dostu güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanımı Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasında oldukça önemli bir yer tutuyor. GES’ler, hidrolik santrallerden ayrı olarak; kullanılmayan verimsiz arazilere inşa edilebilmeleri ve doğaya daha az zararla atıl arazilerde elektrik üretilmesini sağlıyor.

 • Sera gazı salınımı yapmaz çevre dostudur.
 • İlk kurulum anından itibaren bedavaya elektrik üretimi
 • Güneş enerjisi, kendi kendine yetebilen şebekeden bağımsız sistemleri çalıştırabilecek, yerinde üret ve tüket anlayışı ile hayata geçebilecek bir sistemdir.
 • İşyerinizi veya evinizin değeri arttırır.
 • Güneş fosil yakıtlara nazaran tükenmeyen bir enerji kaynağı sağlıyor.
 • Güvenli yatırım!
 • İşletme-bakım maliyetleri düşük

Güneş Potansiyeli Durumu

Güneş santrali için arazi seçiminde aranacak ilk koşullardan biri; güneş potansiyeli miktarı olarak biliniyor.  Araziyi satın alacağınız ilde bulunan güneş radyasyonu ne kadar çoksa, kazanacağınız paranın miktarı da o yönde artıyor.

Arazinin Toprak Yapısı

Seçim yapılacak arazinin kayalık ya da toprak olması oldukça önemli bir nokta. Çünkü arazide yer alan kayalık bölgeler fazla ise bu durumda kullanılacak konstrüksiyonların beton ayak olması gerekiyor.

Arazinin Cephesi 

Güneş potansiyelinden en fazla ve verimli şekilde faydalanmak için arazinin güney cepheli olmasında fayda bulunuyor.

Arazinin Konumu

GES için arazi seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de arazinin konumu… Arazinin derelerin olduğu bölgelere yakın kurarsanız, kış aylarında suların taşmasıyla sel baskınına maruz kalabilirsiniz. Araziniz yamaçta ise heyelan olma rskini de göz önünde bulundurmalısınız. Bu gibi durumlar maddi kayıplarınız olmasına yol açabilir.

Arazinin Fiziki Yapısı

Arazinin fiziki yapısında çokça tümsek ya da çukur bulunuyorsa, bu durum size fazladan kepçe maliyeti çıkarabilir.

Marjinal Tarım Uygunluğu

Eğer arazi çok verimli ise marjinal tarım yazısını alamazsınız ve güneş santrali projesine başlamadan projenize veda etmek zorunda kalabilirsiniz.

Arazinin Gölgelenme Durumu

Güneş santrali için arazi seçimi yaparken, satın alacağınız arazinin etrafını incelemenizde yarar var. Eğer araziye gölge yapacak herhangi bir durum söz konusu ise; güneş santralinizden alacağınız verim de düşer.

Arazinin Hak Sahipleri

Arazi hak sahipleri fazla ise ve bu hak sahiplerinin bir tanesi bile muvafakat yazısı vermek için sıkıntı çıkarırsa, araziyi satın alsanız bile güneş santrali kuramıyorsunuz.

Arazinin Kirlenme ve Tozlanma Durumu

Araziye yakın yerlerde beton santrali, taş ocağı ve kum ocağı gibi çok fazla toz oluşumuna neden olan tesis bulunuyorsa, bu tozlar rüzgar ile güneş panellerinize yapışır. Bu tozlar temizlenmediği zaman çok ciddi verim kaybına yol açar.

Arazinin Enerji Nakil Hattı İle Olan İlişkisi

Güneş santralini kurmanızın ardından, enerji iletim ya da nakil hatları ile dağıtım şirketinin gösterdiği noktaya bağlantı yapılması lazım. Bu nakil hatlarının gittiği yer çok önemli… Çünkü , başkalarının arazisinin üzerinden elektrik telleri geçerse, tüm hak sahiplerinden izin yazısı almanız gerekiyor.

Arazinin Hava Şartları Uygunluğu

Hava şartları üretim tesisinizi doğrudan etkiler. Arazinin yer aldığı alan, 1 sene içinde kaç gün sisli, kar yağışlı ve yağmurlu bunları tespit etmelisiniz.

Arazinin Ulaşım Durumu

Eğer araziye ulaşım zorsa; ilk yatırım maliyetindeki işçilik ve taşımacılık masrafları da o kadar çok olur.

Arazi Kuşların Göç Yolunda mı?

Kuşlar göç mevsiminde, bir yerden başka bir yere büyük sürüler halinde göç eder. Eğer araziniz kuşların göç yolları üerinde yer alıyorsa, sürüler halinde ki kuşların dışkılarını güneş panellerinize bırakabilir. Bu dışkıları temizlemezseniz, dışkılarında bulunan yüksek asit oranı güneş panellerinize zarar verebilir.

Arazinin Belediyenin İmar Planlarındaki Durumu

Araziyi satın almadan önce , belediyeye giderek, ileriye dönük imar planlarına bakmanız oldukça önemli bir yer tutuyor.

Tesisin kendi elektrik tüketimi ve bu tüketimin günlük ve aylık dağılımı, tesisin trafo gücü ve sözleşme gücü; tesisin bulunduğu bölge; tesisin çatı alanı; yönü; buna göre yapılacak tesisin boyutlandırılması (fazladan yapılacak tesis yatırım maliyetlerini arttırarak; her ne kadar aylık mahsuplaşma olsa da geri dönüş sürelerini uzatmaktadır.)  Önemli noktalardan biri çatıya böyle bir sistemle 12-15Kg/m2 bir yük bineceğinden dolayı çatının statiğinin uygunluğu; çatı üst kaplamasının nasıl yapıldığı ve uygunluğu önem taşıyan konulardan biridir. Ayrıca yapılacak başvurunun 5c veya 5ç maddesine yapılacağı, arazi veya çatı uygulama olması; abonenin aynı dağıtım bölgesinde birden fazla üretim ve/veya tüketim noktasının olup olmaması diğer dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Çatı Üzeri Güneş Enerjisi santrallerinde boyutlandırma geri dönüş hesapları için büyük önem teşkil etmektedir. Çatı üzeri Güneş enerjisi santralleri 1MW için 6.500m2-7.000 m2 gerekmekte olup, çatı güneşi üzeri güneş enerjisi tesisi Türkiye’de bulunduğu bölgeye göre 1.200-1300 MWh arasında bir üretimi olmaktadır.
 • Sera gazı salınımı yapmaz çevre dostudur.
 • İlk kurulum anından itibaren bedavaya elektrik üretimi
 • Güneş enerjisi, kendi kendine yetebilen şebekeden bağımsız sistemleri çalıştırabilecek, yerinde üret ve tüket anlayışı ile hayata geçebilecek bir sistemdir.
 • İşyerinizi veya evinizin değeri arttırır.
 • Güneş fosil yakıtlara nazaran tükenmeyen bir enerji kaynağı sağlıyor.
 • Güvenli yatırım!
 • İşletme-bakım maliyetleri düşük
 INVERTER Doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) çeviren elektriksel bir güç çeviricisidir. İnvertör çıkışında üretilen AC güç, kullanılan transformatörlere, anahtarlama ve kontrol devrelerine bağlı olarak herhangi bir gerilimde ve frekansta olabilir. Güneş panellerinden sağlanan DC akım kontrollü bir şekilde AC akıma inverterler sayesinde dönüştürülür. Böylece AC enerji ihtiyacı olan tüm sistemlere, elektronik cihazlara ve şebekeye bağlanarak enerji ihtiyacına cevap verebilmektedir.  INVERTER İZLEME SİSTEMİ (SCADAWATT)
 •    Sistem verilerinin bilgisayarda D219 arşivlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayan akıllı bir yazılımdır. Sistemin gösterdiği performans, kolay anlaşılır diyagram türleri ve grafikler yardımıyla kapsamlı bir analize dönüştürülür.
 •    Gerçek zamanlı veriler veya arşiv verileri kolay anlaşılır diyagram türlerine ve grafiklere dönüştürülür.
 •    Günlük, aylık ve yıllık veriler karşı karşıya getirilerek kıyaslanabilir.
 •    Servis bildirimleri veya enerji raporları e-mail yoluyla gönderilir.
 •    Veri kaydedicide depolanan sistem verileri düzenli olarak yazılıma eklenir.
GÜNEŞ PANELİ KONSTRÜKSİYON SİSTEMLERİ Güneş paneli konstrüksiyon sistemleri, yapılarda tüm taşıyıcı sistemleri çelikten ve alüminyumdan üretilen geniş açıklıklara ve yüksekliğe ihtiyaç duyulan mekanlarda kullanılan çelik yapı sistemidir. İmalat ve montajda işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. Güneş paneli konstrüksiyonu yapılarda farklı konstrüksiyon sistemleri uygulanabilir. Güneş paneli konstrüksiyon yapıların kurulumu hızlıdır, defalarca sökülüp tekrar monte edilebilir ve uzun ömürlüdür. DC – AC TOPLAMA PANOLARI DC TOPLAMA PANOSU Merkezi inverter kullanılan sistemlerde, panellerde üretilen DC elektrik DC toplama panolarında toplanır. Her dizi için birer DC toplama panosu oluşturulur. DC toplama panolarından merkezi inverter sistemine Ana DC hat ile enerji taşınır. DC toplama panolarında gerekli güvenlik ve anahtarlama ekipmanları kullanılır. AC TOPLAMA PANOSU Dizi inverter kullanılması durumunda AC hat kablo bağlantılarının yapılması için kullanılan lokal panolardır. Bu panolarda toplanan enerji tek bir kablo ile ana toplama panosuna taşınır. Ara bağlantı ilave güvenlik ve anahtarlama mekanizmaları içermektedir. String sistemlerde Ana AC toplama panosuna ulaşamadan önce ara bağlantı ekipmanları ile AC güç toplanmaktadır.  ALÇAK GERİLİM (AG) PANOLARI AC toplama panoları veya merkezi inverter çıkışından alınan enerji güç kabloları ile ana toplama panosuna aktarılarak güvenlik ve kontrol altına alınır. Ana toplama panosu enerji kalitesi ölçümü, sistem güvenliği ve iç ihtiyaç için gerekli ekipmanlarla donatılmaktadır. Ana toplama panosunda toplanan elektrik enerjisi gerilim değerinin yükseltilmesi için yüksek akım limitlerinde çalışabilen AG şalter ile trafoya yönlendirilir. TRAFOLAR Santralde üretilen enerjinin sisteme verilmesi için gerilim değerlerinin sisteme uygun olması gerekmektedir. Bunun için inverter çıkışından alınan 400 VAC gerilim trafo kullanılarak 34 kV AC seviyesine çıkarılır. Gerilim değerleri 34 kV seviyelerine çıkarılarak enerjinin taşınması daha az kayıp ve düşük maliyetli olması sağlanmaktadır. Enerji santralinde 2 tip trafo sistemi kullanılmaktadır. Bunlar yağlı tip trafo ve kuru tip trafolardır.  ORTA GERİLİM (OG) HÜCRELERİ Trafolar kullanılarak 34 kV seviyesine yüseltilen gerilim seviyesi orta gerilim OG olarak tanımlanmaktadır. OG sistemlerde geilim seviyesinin yüksek olması sebebi ile kablolar ve devre kesicilerin yalıtım ve güvenlik seviyeleri çok daha yüksek olarak imal edilmektedir. 34 kV seviyesine ulaşan enerjinin güvenli ve kontrollü bir biçimde enerji nakil hattına verilmesi için OG hücreler kullanılmalıdır. Enerji bağlantı noktasından ya da santralden kaynaklanan sorunlar sebebi ile çift taraflı koruma sağlanması için ani açma ve kapamalar yapan kesiciler kullanılır. OG hücreler ile bakım onarım çalışmaları vb. enerji kesintisi yapılması gereken durumlarda enerjinin kesiciler yardımıyla kesilmesiyle ayırıcılar kullanılarak kontrol ikinci bir koruma sağlanarak çift emniyetli olarak sistemin enerjisi kesilmektedir.  ENERJİ NAKİL HATTI Güneş enerji santralinde üretilen enerji, trafolar ile yükseltilerek sisteme verilir. Sisteme verilen enerji yüksek gerilim seviyesine sahip olması sebebi ile enerji nakil hattı ile dağıtım merkezine ulaştırılarak sisteme bağlantısı sağlanır. Enerji nakil hattı alüminyum çelik iletkenler kullanılarak, beton ya da demir direkler ile tesis edilir.  PLC PANOSU PLC panosu santralde kullanılan ekipmanlardan (trafo, AC toplama panoları, AG ana dağıtım panosu, OG hücreleri, koruma röleleri) alınan sinyalleri scada sistemine ethernet veya fiber optik yoluyla gönderilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. PLC panosu ile tüm değerler scada sisteminden otomatik olarak müdahale edilebilir. SCADAWATT SİSTEMİ  Scada, minimum maliyette daha çok ve daha kaliteli ürün üretmek, insan gücüne bağımlılığı azaltmak, can ve mal güvenliği sağlamak ve kaynakları verimli olarak kullanabilmek için çok önemli bir işletme aracıdır.
 •    Sistemde elektriksel ve endüstriyel parametrelerin bilgisayardan izlenebilmesi
 •    Ayarlanan değerler için alarm alabilme, yani geri besleme olaylarında alarm alabilmek
 •    İstenen değerlerin talep edilen doğrultuda periyotlarla kaydedilmesi
 •    Grafik izleme ve kaydetme imkânı
 •    Enerji tasarrufuna imkân sağlayan veri tabanı
 •    Ürün bazına indirgenebilen enerji maliyeti
 •    Elektrik sarfiyatının faturalandırılması
 •    Tek bir merkezden yük kontrolü
 •    Arıza takibi
SOLAR KABLO Solar kablolar; UV ışınlarına, ozona, kötü hava şartlarına uygun olup halojen gazı içermeyen, çapraz bağlı malzemeden üretilmiştir. Yanmaya karşı dayanıklı olup alevi iletmezler. Sabit hareketsiz iç ve  dış tesisatlarda, boru ve makaron içerisinde ve benzer kapalı sistemlerde kullanım için uygundur. Güneş panelleri gibi çeşitli fotovoltatik sistem elemanlarının bağlantılarında kolaylık sağlamak üzere tasarlanmıştır. Beklenen ömrü 25 yıldır. KAMERA SİSTEMLERİ Güvenlik kamerası sistemleri basit bir tanımlamayla, görüntü kaydı yapılmak istenen alanlarda ihtiyaca uygun nitelikte uygulanan kameralardan ve yine ihtiyaca uygun performansta kayıt yapabilen bir kayıt cihazından oluşmaktadır. Güvenlik kamerası sistemleri, ana amaç olarak güvenlik maksadıyla belirlenen alandan, sürekli olarak video görüntüsü alıp, bu aldığı verileri kayıt altına almak amacıyla uygulanmaktadır.  TOPRAKLAMA Temel topraklaması ve diğer bütün cihazların topraklamaları kesinlikle ayrı yapılmamalıdır. Eş potansiyel bara yapılıp tüm topraklamalar bu arada birleştirilir. En uygun olanı temel topraklaması yapıp topraklamaları eş potansiyel baraya bağlamaktır. Buna imkan yoksa levha yerine topraklama çubuğu çakılarak yapılabilir. topraklamada önemli olan temas yüzeyi ve korozatif etkilere dayanımı düşünülerek yapılmalıdır. topraklama çubuklarının aralıkları çubuk uzunluğunun iki katı uzunluğunda ve mümkünse kaz ayağı şeklinde yapılmalıdır. Topraklama çubukları iniş iletkenleri ile toprak yüzeyinin en az 10-15 cm altında birbirine bağlanmalıdır. Bunun nedeni kışın toprak yüzeyinde 5 cm’ e kadar donma tehlikesi olabilir.

BAYRAKTAR SOLAR ENERJİ olarak öncelikle web sitemizden form gönderebilir veya işletmenize gelerek bir saha ziyareti ve ön analiz gerçekleştirebiliriz. Sonrasında size özel çözümler geliştiriyor, projelendiriyor, performansı referans alan iş modelleri ile teklif sunuyoruz. Teklifi kabul ettiğinizde de tasarlanan projeyi uzmanlık ve hassasiyetle uyguluyoruz.

GES kurulumunun aşamalarına birlikte göz atalım:

KEŞİF

Bayraktar Solar saha keşif mühendislerimiz tarafından işletmenizin-evinizin bulunduğu bölgenin ne kadar güneş ışınımı aldığı, işletmenizin-evinizin enerji tüketim miktarı, sözleşme gücü ve çatı veya arazinizin güneş panelleri kurulumuna elverişli olup olmadığı incelenir.

TEKLİF- PROJE GELİŞTİRME

Ön koşullar güneş enerji santrali kurulumuna elverişli ise, size özel bir çözüm yaratır, projelendirir ve projeye özel olarak performansını referans alan bir teklif hazırlarız. Uygun bulmanız halinde bir sonraki aşamaya geçeriz.

RESMİ İZİNLER-RESMİ PROJELER

Çağrı Mektubu, dağıtım şirketi proje onayı, bağlantı anlaşmaları yasal izin süreçlerini ve kurulum dahil olmak üzere santralinizi kısa bir sürede işletime hazır hale getiriyoruz.

BAYRAKTAR PV

Üretilen fotovoltaik güneş enerji panellerinin üretici garanti ve performans taahhütleri kapsamında yüksek verimli ve yüksek kalitede olmasını sağlamak adına imalat öncesi, imalat süreci ve sevkiyat öncesi olmak üzere üretim süreci boyunca güneş paneli fabrikalarında üretim denetimi gerçekleştirilir.

UYGULAMA

Güneş santrali alanına panel sevkiyatı ve diğer tüm malzemelerin tedariği ile uzman ekiplerimiz tarafından kurulum gerçekleşir.

TEST VE DEVREYE ALMA

Bayraktar Solar Enerji saha servis birimimiz tarafından tamamladığımız projelerimizi resmi kabul öncesinde son kontrollerini tamamlayarak güneş enerji santrallerini sorunsuz ve eksiksiz çalışır vaziyete getiriyoruz.

RESMİ KABUL

Bayraktar Solar Enerji olarak sorumluluğumuzdaki tüm projelerin lisanslı ve lisanssız elektirik üretim yönetmeliğine uygun olacak şekilde tüm prosedürler tamamlanarak resmi olarak yatırımcımız üretime geçmektedir.

SCADAWATT

Yatırımcımızın kurulumunu gerçekleştirdiğimiz güneş enerji santralinin üretimini ve tüm operasyon ve bakım süreçlerini santrale takılan bir mikro bilgisayar sistemi ile uzaktan izlenebilir ve yönetebilir hale getiriyoruz.

BAKIM İŞLETME

Bayraktar Solar Enerji EPC firması olarak yatırımcımıza projesi sorunsuz şekilde teslim edilmiştir. Unutmayın: GÜNEŞ FATURA GÖNDERMEZ.